குறியீட்டு நிதிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறீர்களா? 3 ஆண்டுகளில் 20%க்கும் மேல் வருமானம் தந்த இந்த 5 திட்டங்களைக் கவனியுங்கள்


இன்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஈக்விட்டி இன்டெக்ஸ் மூலம் கொடுக்கப்படும் வருமானத்தைக் கண்காணிக்கும். அவை சுறுசுறுப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் நிதிகள் அல்ல, மேலும் நிதி மேலாண்மைக்கு குறைந்த கட்டணங்களைக் கோருவதும் நன்மை. குறைந்த ஆபத்துள்ள பசியுடைய முதலீட்டாளர்கள், ஆனால் பங்குகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் நல்ல வருமானத்தை ஈட்ட விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும், குறைந்த அபாயங்களும் குறைந்த வருமானத்தை வழங்குகின்றன. முதலீட்டாளருக்கு நிதி அமைப்பிலும் கட்டுப்பாடு இல்லை.

3-5 வருட காலப்பகுதியில் 20%க்கும் அதிகமான வருமானத்தைக் கொடுத்த ஐந்து ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்:

1) மோதிலால் ஓஸ்வால் நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 250 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் நேரடி-வளர்ச்சி நிதி
மோதிலால் ஓஸ்வால் நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 250 இன்டெக்ஸ் ஃபண்டின் தற்போதைய NAV – மே 25 இன் நேரடித் திட்டம் வளர்ச்சி விருப்பத்திற்கு ரூ 21.72 ஆகும். வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அதன் பின்தங்கிய வருமானங்கள்: -4.99% (1 வருடம்), 36.78% (3 ஆண்டுகள்), மற்றும் 21.02% (தொடங்கியதில் இருந்து). அதேசமயம், அதே காலத்திற்கான வகை வருமானங்கள்: 0.49% (1 வருடம்), 38.71% (3 ஆண்டுகள்), மற்றும் 12.11% (5 ஆண்டுகள்). நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துகள் (AUM) பிப்ரவரி 28 இல் ரூ. 312.8 கோடி மதிப்புடையது.

பிப்ரவரி 28 நிலவரப்படி, நிதியின் செலவு விகிதம் 0.31% ஆகும். குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 500 மற்றும் குறைந்தபட்ச கூடுதல் முதலீடு ரூ. 500. குறைந்தபட்ச எஸ்ஐபி முதலீடு ரூ. 500.

2) பந்தன் நிஃப்டி 50 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம்-வளர்ச்சி நிதி
பந்தன் நிஃப்டி 50 இன்டெக்ஸ் ஃபண்டின் தற்போதைய NAV – மே 25 இன் நேரடித் திட்டம் வளர்ச்சி விருப்பத்திற்கு ரூ.39.68 ஆகும். வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அதன் பின்தங்கிய வருவாய்கள் 1.07% (1 வருடம்), 26.14% (3 ஆண்டுகள்), 12.16% (5 ஆண்டுகள்), மற்றும் 11.88% (தொடங்கியதில் இருந்து). அதேசமயம், அதே காலத்திற்கான வகை வருமானங்கள்: -0.51% (1 வருடம்), 24.56% (3 ஆண்டுகள்), மற்றும் 10.77% (5 ஆண்டுகள்).

பிப்ரவரி 28 நிலவரப்படி AUM மதிப்பு ரூ. 644.34 கோடி. நிதியின் செலவு விகிதம் பிப்ரவரி 28 முதல் 0.1% திட்டமாகும். குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 1000 மற்றும் குறைந்தபட்ச கூடுதல் முதலீடு ரூ. 1000. குறைந்தபட்ச எஸ்ஐபி முதலீடு ரூ. 100

3) மோதிலால் ஓஸ்வால் நிஃப்டி 50 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் நேரடி-வளர்ச்சி நிதி
மோதிலால் ஓஸ்வால் நிஃப்டி 50 இன்டெக்ஸ் ஃபண்டின் தற்போதைய NAV – மே 25 இன் நேரடித் திட்டம் அதன் நேரடித் திட்டத்தின் வளர்ச்சி விருப்பத்திற்கு ரூ.15.45 ஆகும். வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அதன் பின்தங்கிய வருவாய்கள் 0.96% (1 வருடம்), 25.91% (3 ஆண்டுகள்), மற்றும் 11.88% (தொடங்கியதில் இருந்து). அதேசமயம், அதே காலத்திற்கான வகை வருமானங்கள்: -0.51% (1 ஆண்டுகள்), 24.56% (3 ஆண்டுகள்), மற்றும் 10.77% (5 ஆண்டுகள்).

பிப்ரவரி 28 நிலவரப்படி AUM மதிப்பு ரூ. 234.01 கோடியாகும். பிப்ரவரி 28 நிலவரப்படி ஃபண்டின் செலவு விகிதம் 0.14% ஆகும். குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 500 மற்றும் குறைந்தபட்ச கூடுதல் முதலீடு ரூ. 500. குறைந்தபட்ச எஸ்ஐபி முதலீடு ரூ. 500. .

4) HDFC இன்டெக்ஸ் S&P BSE சென்செக்ஸ் நேரடி திட்டம்-வளர்ச்சி நிதி
HDFC இன்டெக்ஸ் ஃபண்டின் தற்போதைய NAV – S&P BSE சென்செக்ஸ் திட்டம் – மே 25 இன் நேரடித் திட்டம் அதன் நேரடித் திட்டத்தின் வளர்ச்சி விருப்பத்திற்கு ரூ.572.98 ஆகும். வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அதன் பின்தங்கிய வருவாய்கள் 2.43% (1 வருடம்), 25.82% (3 வருடம்), 12.79% (5 வருடம்), மற்றும் 12.32% (தொடங்கியதில் இருந்து). அதேசமயம், அதே காலத்திற்கான வகை வருமானங்கள்: -0.51% (1 வருடம்), 24.56% (3 வருடம்), மற்றும் 10.77% (5 வருடம்).

பிப்ரவரி 28 நிலவரப்படி AUM மதிப்பு ரூ. 4,210.23 கோடியாகும். பிப்ரவரி 28, 2023 நிலவரப்படி நிதியின் செலவு விகிதம் 0.2% ஆகும். குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 100 மற்றும் குறைந்தபட்ச கூடுதல் முதலீடு ரூ. 100. குறைந்தபட்ச எஸ்ஐபி முதலீடு ரூ 100.

5) நிப்பான் இந்தியா இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் எஸ்&பி பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் பிளான் நேரடி-வளர்ச்சி நிதி
நிப்பான் இந்தியா இன்டெக்ஸ் ஃபண்டின் தற்போதைய NAV – S&P BSE சென்செக்ஸ் திட்டம் – மே 25 இன் நேரடித் திட்டம் அதன் நேரடித் திட்டத்தின் வளர்ச்சி விருப்பத்திற்கு ரூ.32.55 ஆகும். வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அதன் பின்தங்கிய வருவாய்கள் 2.47% (1 வருடம்), 25.49% (3 ஆண்டுகள்), 12.83% (5 ஆண்டுகள்), மற்றும் 12.06% (தொடங்கியதில் இருந்து). அதே நேரத்தில் வகை வருமானம்: -0.51% (1 ஆண்டு), 24.56% (3 ஆண்டுகள்), மற்றும் 10.77% (5 ஆண்டுகள்). பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி நிலவரப்படி AUM மதிப்பு ரூ.374.75 கோடி.

பிப்ரவரி 28, 2023 நிலவரப்படி ஃபண்டின் செலவு விகிதம் 0.15% ஆகும். குறைந்தபட்ச முதலீடு: குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ. 5,000 மற்றும் குறைந்தபட்ச கூடுதல் முதலீடு ரூ. 1000. குறைந்தபட்ச எஸ்ஐபி முதலீடு ரூ. 1,000.

(துறப்பு: நிபுணர்களால் வழங்கப்பட்ட பரிந்துரைகள், பரிந்துரைகள், பார்வைகள் மற்றும் கருத்துக்கள் அவர்களின் சொந்தம். இவை எகனாமிக் டைம்ஸின் கருத்துக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில்லை)Source link

leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

bse hdfc hdfc வங்கி icici பத்திரங்கள் lkp பத்திரங்கள் macd அச்சு வங்கி அதானி நிறுவனங்கள் ஆர்பிஐ இன்ஃபோசிஸ் ஊட்டி எஸ்பிஐ ஐசிசி வங்கி சந்தை கண்ணோட்டம் சந்தைகள் சந்தைக்கு முன்னால் சுவர் தெரு சுஸ்லான் ஆற்றல் சென்செக்ஸ் செபி செய்திகளில் பங்குகள் ஜியோஜித் நிதி சேவைகள் டாடா எஃகு டாடா மோட்டார்கள் டிசிஎஸ் தலால் தெரு நம்பிக்கை நாஸ்டாக் நிஃப்டி நிஃப்டி50 நிஃப்டி தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பங்கு பங்குகள் பங்கு சந்தை பங்கு பரிந்துரைகள் பங்கு யோசனைகள் பஜாஜ் நிதி பாரத ஸ்டேட் வங்கி பார்தி ஏர்டெல் மோதிலால் ஓஸ்வால் மோதிலால் ஓஸ்வால் நிதி சேவைகள் ரிலையன்ஸ் தொழில்கள் வங்கி வாங்க வேண்டிய பங்குகள் வீக்கம்

Recent Ads

Top