ஐரோப்பா எரிசக்தி நெருக்கடி: சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் ஐரோப்பிய பங்குச் சந்தைகளை எரிசக்தி நெருக்கடியைத் தணிக்க இழுக்கிறார்கள்

எரிசக்தி நெருக்கடி மற்றும் இருண்ட வளர்ச்சிக் கண்ணோட்டம் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் கவலையடைந்ததால், ஐரோப்பிய பங்குகள் புதனன்று விற்பனையை நீட்டித்தன, அதே நேரத்தில் அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ் பணவியல் கொள்கை மீ...