நிஃப்டி தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு: சந்தைக்கு முன்னால்: புதன்கிழமை டி-ஸ்ட்ரீட் நடவடிக்கையை தீர்மானிக்கும் 10 விஷயங்கள்

பங்குச் சந்தை குறியீடுகளான சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி செவ்வாயன்று ஏற்றம் கண்டன, உலகச் சந்தைகளில் நேர்மறையான போக்கு மற்றும் தடையற்ற வெளிநாட்டு நிதி வரவுகளைக் கண்காணித்தது. குறியீட்டு முக்கிய ரிலையன்ஸ் ...