இரண்டாம் காலாண்டின் லாபம் 2.5 மடங்கு உயர்ந்து ரூ.474 கோடியாக உயர்ந்த பிறகு அப்பல்லோ டயர்ஸ் பங்குகள் 6%க்கு மேல் உயர்ந்துள்ளன.

பிஎஸ்இ-யில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் அப்பல்லோ டயர்ஸ் பங்குகள் 6.3% உயர்ந்து ரூ. 408.5 ஆக இருந்தது, செப்டம்பர் காலாண்டில் நிறுவனம் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் இரண்டரை மடங்கு உயர்ந்து ரூ. 474.26 கோ...