இன்று கிரிப்டோ விலை: பிட்காயின் $19Kக்கு மேல் வைத்திருக்கிறது; Ethereum, Ripple ஆதாயம் 30% வரை

வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் சிறந்த கிரிப்டோகரன்சிகள் சில வேகத்தைப் பெற்றன. Bitcoin(BTC), m-cap மூலம் மிகப்பெரிய கிரிப்டோ 4% அதிகமாக $19,463 இல் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது. Ethereum (ETH), பிட்காயினுக்குப...