omc பங்குகள்: OMCகளின் GRMகள் Q1 இன் உச்சத்திலிருந்து குறையும்: Fitch மதிப்பீடுகள்

ரேட்டிங் ஏஜென்சியான ஃபிட்ச் ரேட்டிங்ஸ், பெட்ரோலியத் தேவை வளர்ச்சி FY22 இல் 5 சதவீதத்திலிருந்து 7-8 சதவீதமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது, மொத்த சுத்திகரிப்பு விளிம்புகள் குறைந்து வருகின்றன. ஃபிட்ச...