சந்தை போக்குகள்: ETMarkets மூலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்: விலை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்வது – வெற்றிகரமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக்கான திறவுகோல்

வளர்ந்து வரும் ஃபேஷன் போக்குகளைக் கண்டறிவதில் சாமர்த்தியம் கொண்ட ஃபேஷன்-அன்பான இளம் பெண்ணான தாராவை சந்திக்கவும். ஒரு நாள், அவர் ஆடை அணிகலன்கள் சேர்க்க தனிப்பட்ட பொருட்களை தேடும் இளைஞர்கள் மத்தியில் பி...