வங்கி விளிம்புகளை அழுத்தத்தில் வைத்திருக்க வைப்பு அவசரம்

டெபாசிட்களின் விலை உயர்வின் தாக்கம் வங்கித் துறை முழுவதும் உணரப்பட்டது, இது செப்டம்பர் காலாண்டில் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் நிகர வட்டி மார்ஜின்களில் (NIMs) அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. டெபாசிட்களுக்கான போட்...