200 நாள் sma பங்குகள்: M&M, அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் 6 பெரிய மற்றும் மிட்கேப் பங்குகளில் 100 நாள் SMA ஐ மிஞ்சும்

பல பெரிய மற்றும் மிட்கேப் பங்குகள் குறிப்பிடத்தக்க வலிமையை வெளிப்படுத்தின, நவம்பர் 9 அன்று அவற்றின் 100-நாள் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜை (SMA) மிஞ்சியது. இந்த பெரிய மற்றும் மிட்கேப் பங்குகளின் நேர்மறையான ச...