ஐசிசிஐ வங்கி பங்குகள்: ஐசிஐசிஐ வங்கி ஜெய்பிரகாஷ் அசோசியேட்ஸின் 7.71% ஈக்விட்டியை பிந்தைய செலுத்தும் கடமையாகப் பெறுகிறது

ஜெய்பிரகாஷ் அசோசியேட்ஸ் (ஜேஏஎல்) மற்றும் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய அறக்கட்டளைகள் 7.71% அல்லது 18.93 கோடி பங்குகளை ஐசிஐசிஐ வங்கிக்கு ஜேஏஎல் செலுத்தும் கடமைகளின் ஒரு பகுதியாக மாற்றும் என்று கடனளிப்பவர் ச...