செய்திகளில் உள்ள பங்குகள்: பதஞ்சலி ஃபுட்ஸ், அதானி போர்ட்ஸ், அப்பல்லோ மருத்துவமனைகள், ZEE, பயோகான்

NSE IX இல் GIFT நிஃப்டி 8.5 புள்ளிகள் அல்லது 0.04 சதவீதம் உயர்ந்து 19,509.5 இல் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது, இது தலால் ஸ்ட்ரீட் வியாழன் அன்று நேர்மறையான தொடக்கத்திற்குச் செல்லும் என்பதைக் குறிக்கிறது. பல்...