கிரெடிட் சூயிஸ்: யுபிஎஸ் எந்த கிரெடிட் சூயிஸ் ஒப்பந்தத்திலும் சுவிஸ் பேக்ஸ்டாப்பை நாடுகிறது

யுபிஎஸ் குரூப் ஏஜி, கிரெடிட் சூயிஸ் குரூப் ஏஜியை வாங்க வேண்டுமென்றால், சுவிஸ் அரசாங்கத்திடம் பின்நிறுத்தம் கேட்கிறது என்று விஷயம் தெரிந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எந்தவொரு ஒப்பந்தத்திலும் அரசாங்கம் சில...