psu இன்சூரன்ஸ் பங்குகள்: 2 PSU இன்சூரன்ஸ் பங்குகள் 14% பெரிதாகின்றன. நல்ல செய்தி என்ன?

இரண்டு PSU இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களின் பங்குகள் – ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் – வியாழன் அன்று தலா 14% உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை எட்டியது. ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் க...