கினாரா கேபிடல் பெண் தொழில்முனைவோருக்கு தள்ளுபடி கடன் வழங்கும் திட்டத்திற்காக நிதியாண்டில் 400 கோடி ரூபாய் ஒதுக்குகிறது.

கினாரா கேபிடல் பெண் தொழில்முனைவோருக்கு தள்ளுபடி கடன் வழங்கும் திட்டத்திற்காக நிதியாண்டில் 400 கோடி ரூபாய் ஒதுக்குகிறது.

கினாரா கேபிடல் பெண் தொழில்முனைவோருக்கு தள்ளுபடி கடன் வழங்கும் திட்டத்திற்காக நிதியாண்டில் 400 கோடி ரூபாய் ஒதுக்குகிறது. Source link...

யு ஜிஆர்ஓ கேபிட்டல் மற்றும் கினாரா கேபிடல் ஆகியவை எம்எஸ்எம்இ கடன்களுக்கான கூட்டுறவு கூட்டாண்மையை அறிவிக்கின்றன

யு ஜிஆர்ஓ கேபிட்டல் மற்றும் கினாரா கேபிடல் ஆகியவை எம்எஸ்எம்இ கடன்களுக்கான கூட்டுறவு கூட்டாண்மையை அறிவிக்கின்றன

மும்பை: MSME கடன் வழங்கும் தளமான U GRO Capital மற்றும் fintech நிறுவனமான Kinara Capital ஆகியவை, இந்தியாவில் உள்ள சிறு வணிகத் தொழில்முனைவோருக்கு பிணையமில்லாத வணிகக் கடன்களை வழங்குவதற்கான ஒரு மூலோபாய கூ...

Top