ஆப்பிள் பங்கு விலை: பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 300% முன்பணத்தில் ஆப்பிளை வாங்கவும்: கோல்ட்மேன்

கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் குழுமம், ஐபோன் தயாரிப்பாளரின் பங்கு மதிப்பு நான்கு மடங்காக அதிகரித்ததால், கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக ஆப்பிள் பங்குகளை வாங்க பரிந்துரைக்கிறது. ஆய்வாளர் Michael Ng இப்போத...