சிலிக்கான் வேலி வங்கி பங்குகள்: 60% பங்குகள் அழிக்கப்பட்ட பிறகு வாடிக்கையாளர்களுக்கு உறுதியளிக்க சிலிக்கான் வேலி வங்கி போராடுகிறது

SVB ஃபைனான்சியல் குரூப் வியாழனன்று அதன் துணிகர மூலதன வாடிக்கையாளர்களின் பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிசெய்யத் துடித்தது. சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு வங்கியாக வணிகம் செய்யும் SVB, அதன் இருப்புநிலைக் குறிப...