யெஸ் வங்கி, கனரா வங்கி ஆகிய 10 கவுன்டர்களில் NPAகள் Q2-ல் குறைந்துள்ளது

எஸ்பிஐ லைஃப் பங்கு விலை 1413.95 03:58 PM | 17 நவம்பர் 2023 54.00(3.97%) HDFC லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பங்கு விலை 651.80 03:59 PM | 17 நவம்பர் 2023 16.85(2.65%) Apollo Hospitals Enterprises பங்கு விலை 5478.95 ...