உண்மையான எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைன் விற்பனையாளர்களை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளால் தேவையற்ற துன்புறுத்தல் ‘நியாயப்படுத்தப்படவில்லை’ என்று தொழில்துறை கூறுகிறது

உண்மையான எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைன் விற்பனையாளர்களை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளால் தேவையற்ற துன்புறுத்தல் ‘நியாயப்படுத்தப்படவில்லை’ என்று தொழில்துறை கூறுகிறது Source link...