தலைகீழ் சாத்தியம்: வாரத்தின் பங்குத் தேர்வுகள்: 5 பங்குகள் நிலையான மதிப்பெண் மேம்பாடு மற்றும் 28% வரை உயர்திறன்

சுருக்கம் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்க மத்திய வங்கியின் அறிவிப்புக்குப் பிறகு, தெருவின் மனநிலை மீண்டும் காளைகளுக்கு ஆதரவாக மாறியது. சென்செக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நிஃப்டியாக இருந்தாலும் சரி, அடிப...