வெளிநாட்டு நிதிகள் கேபெக்ஸ் கருப்பொருளில் ஏற்றம், ஐடி, ஹெல்த்கேர் ஆகியவற்றிலும் வாங்குகின்றன

மும்பை: பிப்ரவரியில் வெளிநாட்டு நிதி மேலாளர்களின் கொள்முதல் இரண்டு கருப்பொருள்களை மையமாகக் கொண்டது: முதலில், அரசாங்கத்தின் மூலதனச் செலவு மற்றும் நாட்டின் சேவைத் துறையின் பயனாளிகள்; இரண்டாவதாக, மலிவான ...