பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் வேலை … ரூ.70,000 வரை சம்பளம் – விவரம் இங்கே

வங்கியின் பெயர் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி பணியின் பெயர் அதிகாரி (தீ – பாதுகாப்பு) மேலாளர் (பாதுகாப்பு) காலியிடங்கள்: அதிகாரி (தீ – பாதுகாப்பு) – 23 காலியிடங்கள் (SC-3, ST-1, OBC-6, EWS-2, UR-11) மேலாளர் (ப...