ஐஐஎஃப்எல் செக்யூரிட்டிஸ்: ஐஐஎஃப்எல் செக்யூரிட்டிகளுக்கு எதிரான செபி உத்தரவை எஸ்ஏடி நிறுத்தி வைத்துள்ளது

மும்பை: வாடிக்கையாளர்களின் நிதியைப் பிரிப்பது தொடர்பான ஒழுங்குமுறை மீறல்களுக்காக IIFL செக்யூரிட்டீஸ் புதிய வாடிக்கையாளர்களை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு உள்வாங்குவதைத் தடை செய்யும் ஜூன் 19 ஆம் தேதி இந்தியப் பங...