ஆசிய பங்குகள்: ஜப்பான் பங்குகள் மூன்று தசாப்த கால உயர்வை எட்டியது, மற்ற ஆசிய பங்குகள் கலப்பு

ஜப்பானிய பங்குகள் திங்களன்று 1990 க்குப் பிறகு காணப்படாத உச்சத்திற்கு உயர்ந்தன, ஏனெனில் வலுவான வருவாய் மற்றும் கடல் தேவை மூன்று வார வெற்றியைத் தூண்டியது, அதே நேரத்தில் மற்ற ஆசிய சந்தைகள் அமெரிக்க விகி...