Pidilite: Pidilite வளர்ச்சியில் நன்றாக ஒட்டிக்கொள்கிறது, கையிருப்பு அதிகபட்ச சாதனைகளுக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது

கடந்த ஆண்டில் பிடிலைட் பங்கு 22% அதிகரித்தது. சுருக்கம் கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்ட ஜூன் காலாண்டு முடிவுகளில், Fevicol, Fevikwik, Dr Fixit மற்றும் M-Seal ஆகியவற்றின் தயாரிப்பாளர் வலுவான வளர்ச்சியைப் பத...