சீனப் பங்குகள்: சீனப் பங்குகள் மீட்பு நம்பிக்கையில் குதிக்கின்றன, மத்திய வங்கி இடைநிறுத்தப்பட்ட சவால்

சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கு வங்கியின் (SVB) சரிவின் வீழ்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க அதிகாரிகள் இறங்கியதை அடுத்து, சீனா மற்றும் ஹாங்காங் பங்குகள், திங்களன்று மார்ச் மாதத்திலிருந்து சிறந்த நாளைக் கண்டன....