பதஞ்சலி ஃபுட்ஸ் கியூஐபி: எஃப்பிஓவைக் கருத்தில் கொள்ளவில்லை, ஆனால் பொதுப் பங்குகளை உயர்த்த OFS, QIP போன்ற பிற முறைகள்: பதஞ்சலி ஃபுட்ஸ்

புது தில்லி: பங்குச் சந்தைகள் அதன் விளம்பரதாரர்களின் பங்குகளை முடக்கிய நிலையில், பொதுப் பங்குகளை அதிகரிக்க ஃபாலோ-ஆன் பப்ளிக் ஆஃபரை (எஃப்பிஓ) பரிசீலிக்கவில்லை, ஆனால் பங்குச் சந்தைகள் மூலம் ஆஃபர் ஃபார் ...