பதஞ்சலி உணவு ஊக்குவிப்பாளர்: வர்த்தக நிறுவனங்கள் பதஞ்சலி உணவின் விளம்பரதாரர் பங்குகளை முடக்குகின்றன; செயல்படாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது

புது தில்லி, பங்குச் சந்தைகளான என்எஸ்இ மற்றும் பிஎஸ்இ ஆகியவை பாபா ராம்தேவ் தலைமையிலான பதஞ்சலி குழும நிறுவனமான பதஞ்சலி ஃபுட்ஸின் விளம்பரதாரர்களின் பங்குகளை முடக்கியுள்ளன, ஆனால் இந்த முடிவு அதன் செயல்பா...