இந்தியாவில் நிதிச் சேவைப் பணிகளில் பெண்கள் தொடர்ந்து பின்தங்கியுள்ளனர்: ஆய்வு

நிதி மற்றும் தொடர்புடைய துறைகளில் பெண்களின் பங்கேற்பு விகிதம் இந்தியாவில் தொடர்ந்து பின்தங்கியே உள்ளது, சராசரியாக ஊதியம் பெறும் ஒவ்வொரு 8 பேருக்கும் 1 பெண் மட்டுமே, CFA இன்ஸ்டிட்யூட் 134 நிறுவனங்களின்...