greenko: ப்ரூக்ஃபீல்ட் கிரீன்கோ மீது பெரிய பந்தயம் கட்டுகிறது, $1 பில்லியன் முதலீடு செய்யத் தெரிகிறது

ப்ரூக்ஃபீல்ட் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் க்ரீன்கோ நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்சம் $1 பில்லியன் முதலீடு செய்ய தீவிரமாக விவாதித்து வருகிறது, ஏனெனில் ஹைதராபாத்தை தளமாகக் கொண்ட சுத்தமான எரிசக்தி நிறுவனம் எரிசக்தி தீர்...