சூரியனின் வாழ்நாள் |  சூரியனின் வாழ்க்கை

சூரியனின் வாழ்நாள் | சூரியனின் வாழ்க்கை

இந்த வீடியோவில், நமது சூரிய குடும்பத்தின் மையத்தில் உள்ள நட்சத்திரமான சூரியனின் மர்மங்களை ஆராய்வோம். சூரியனின் அபரிமிதமான அம்சங்களை, அதன் உமிழும் மேற்பரப்பில் இருந்து அதன் சக்திவாய்ந்த காந்தப்புலம் வர...

பூமியை விட்டு விலகும் நிலா |  சந்திரன் பூமியிலிருந்து விலகிச் செல்கிறது

பூமியை விட்டு விலகும் நிலா | சந்திரன் பூமியிலிருந்து விலகிச் செல்கிறது

இது தமிழ் மொழியில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் பற்றிய பொதுவான தகவல்களுக்கு. அறிவியலையும் தொழில்நுட்பத்தையும் மக்களுக்கு இலவசமாகக் கற்பிப்பதே எங்கள் நோக்கம். இந்த சேனல் வீடியோக்கள் தொழில்நுட்ப வளர்ச...

Recent Ads

Top