2023ல் பார்மா பங்குகள் தொடர்ந்து செயல்படவில்லை. முதலீட்டாளர்கள் கசப்பான மாத்திரையை எடுக்க வேண்டுமா?

பார்மா நிறுவனப் பங்குகள் கடந்த ஆண்டு கணிசமாகக் குறைவாகச் செயல்பட்டன, மேலும் புத்தாண்டும் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைத் திருப்பத் தவறிவிட்டது. அமெரிக்க ஜெனரிக்ஸில் உள்ள விலை அழுத்தம் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை ப...