ரெட் அலர்ட்! நிஃப்டி 500 இல் 136 பங்குகள் டிசம்பரில் இருந்து 52 வாரக் குறைந்த அளவினைத் தொட்டன; RIL, அதானி கோஸ் பட்டியலில்

கடந்த 3 மாதங்களில் தலால் ஸ்ட்ரீட்டின் கரடிகளால் உள்நாட்டு பங்குகள் இடது-வலது-மையத்தில் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் இது லார்ஜ்கேப்கள், மிட்கேப்கள் மற்றும் ஸ்மால்கேப்கள் முழுவதும் பங்குகளின் செயல்திறனில்...