முதலீட்டு பாடங்கள்: விநாயகப் பெருமானின் புராணக் கதைகளிலிருந்து 4 முதலீட்டுப் பாடங்கள்

வெற்றியின் கடவுளாகக் கருதப்படும் விநாயகப் பெருமானை, புதிய மற்றும் மங்களகரமான எதையும் தொடங்குவதற்கு முன் இந்துக்கள் வழிபடுகிறார்கள். விநாயகரைச் சுற்றியுள்ள புராணக் கதைகள் நமது பணத்தையும் முதலீடுகளையும்...