ரிசர்வ் வங்கியின் கொள்கை முடிவிற்குப் பிறகு வங்கி மற்றும் பிற விகித உணர்திறன் பங்குகள் 8% வரை வீழ்ச்சியடைகின்றன

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (ஆர்பிஐ) கொள்கை முடிவிற்குப் பிறகு வங்கி, நிதி, வாகனம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் போன்ற விகித உணர்திறன் துறைகளின் பங்குகள் 8% வரை சரிந்தன. வியாழன் அன்று ரிசர்வ் வங்கி அதன் மூன்று ந...