அதானி: ஆஸ்திரேலிய நிலக்கரி துறைமுக சொத்துக்களுக்கு எதிராக $400 மில்லியன் கடனைப் பற்றி அதானி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளது

அதானி குழுமம், சர்ச்சைக்குரிய கார்மைக்கேல் சுரங்கத்திலிருந்து ஆஸ்திரேலிய திடப் படிம எரிபொருளை ஏற்றுமதி செய்வதில் பெரும்பகுதியை உருவாக்கும் முக்கிய நிலக்கரி துறைமுகத்தின் சொத்துக்களுக்கு எதிராக 400 மில...