EMIகள் அதிகமாகக் கிள்ளினால், நுகர்வு, கடன் தேவை ஆகியவை பாதிக்கப்படலாம்

ஐந்து மாதங்களில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நான்காவது வட்டி விகித உயர்வு தனிப்பட்ட கடன் வாங்குபவர்களுக்கு சமமான மாதாந்திர தவணைகளை (EMIs) அதிகரிக்கும் மற்றும் நுகர்வு மற்றும் கடன்களுக்கான தேவையை பாதிக்கல...