ebitda: ‘போலி EBITDA’ கடன் சுமையில் உள்ள நிறுவனங்களில் ஆபத்தை மறைக்கிறது

எளிதாக பணம் பெற்ற நாட்களில், கடன் சந்தைகளில் மிகவும் பரவலாக கண்காணிக்கப்பட்ட எண்களில் ஒன்று துரதிருஷ்டவசமான பஞ்ச்லைன் ஆனது. Ebitda, வட்டி, வரி, தேய்மானம் மற்றும் பணமதிப்பு நீக்கம் ஆகியவற்றிற்கு முந்தை...