சிறந்த வருமானத்தைப் பெற, வர்த்தகத்தின் உளவியல் சவால்களை சமாளிக்க ஜான் பைப்பரின் உதவிக்குறிப்புகள்

பிரபல சந்தை ஆய்வாளர் ஜான் பைபர் கூறுகையில், வர்த்தகத்தில் உள்ள சிரமங்களில் ஒன்று, ஒருவர் தனது வர்த்தக பயணத்தில் முன்னேறும்போது விதிகள் மாறுகின்றன. ஒரு புதிய வர்த்தகர் இழப்புகளைக் குறைக்கக் கற்றுக் கொள...