பங்கு யோசனைகள்: இன்று வாங்க அல்லது விற்க வேண்டிய பங்குகள்: 24 பிப்ரவரி 2023 க்கான நிபுணர்களின் 10 குறுகிய கால வர்த்தக யோசனைகள்

நேர்மறையான உலகளாவிய குறிப்புகளைத் தொடர்ந்து இந்திய சந்தை வெள்ளிக்கிழமை உயர்வுடன் தொடங்கியது. ஆரம்ப வர்த்தகத்தில் எஸ் அண்ட் பி பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 200 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்து, நிஃப்டி 50 17,550 நிலைக...