வாங்க வேண்டிய சுகாதாரப் பங்குகள்: உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை நர்சிங் செய்தல்; 4 ஹெல்த்கேர் சர்வீசஸ் பங்குகள் 20% வரை உயர்திறன் கொண்டவை

சிறந்த போர்ட்ஃபோலியோ தேர்வுகள் சுருக்கம் கோவிட் கட்டத்தின் போது, ​​மருத்துவமனைகளின் படுக்கைகள் நிரம்பியிருந்தாலும், அவற்றின் அடிப்பகுதி பெரிதாக வளரவில்லை. அதற்குக் காரணம் விலைக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும்...