விலக்கு: விலக்கு? ஏன் இந்த பட்ஜெட்டில் கிட்டப்பார்வை இருப்பதில் அர்த்தமில்லை

2023ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட், பங்கு விலக்கல்களில் மெதுவாகச் சென்று, ரூ. 60,000 கோடிக்குக் கீழே இலக்கை நிர்ணயிக்கலாம். இது ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில், இரண்டு தொடர்ச்சியான வருடங்களாக மோசமான இலக்கு சாதனை வி...