இன்வாய்ஸ்மார்ட் $2 பில்லியன் மதிப்புள்ள MSME இன்வாய்ஸ்களுக்கு நிதியளிக்கிறது

மும்பை: இன்வாய்ஸ்மார்ட் அதன் ஆன்லைன் தளத்தின் மூலம் $2 பில்லியனுக்கும் அதிகமான MSME இன்வாய்ஸ்களுக்கு நிதியுதவி அளித்துள்ளது. 11,000 பங்கேற்பாளர்களை (10000 MSME விற்பனையாளர்கள் உட்பட) பதிவுசெய்யும் ஒரே...