உந்தத் தேர்வு: எம்ஜிஎல் 52 வார உயர்வை எட்டியது; 200/பங்கு வரை மதிப்புள்ள ஆதாயங்களை வழங்க முடியும்

மஹாநகர் கேஸ் லிமிடெட் (MGL) ஐசிஐசிஐ நேரடி ஆராய்ச்சியின் மதிப்பீட்டின்படி, ஒரு பங்கிற்கு ரூ. 200 அல்லது கிட்டத்தட்ட 20% வரை உயர்வைக் கொண்டுள்ளது. இதற்கிடையில், ஷேர்கான் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சந்தை விலையான...