ஸ்பைஸ்ஜெட்: QIP மூலம் ரூ.2,500 கோடி திரட்ட குழு ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து ஸ்பைஸ்ஜெட் 6% உயர்ந்துள்ளது.

குறைந்த விலை கேரியர் ஸ்பைஸ்ஜெட்டின் பங்குகள் 6% உயர்ந்தது, அதன் குழு அதன் துணை நிறுவனத்திற்கு சரக்கு வணிகத்தை சரிவு விற்பனை அடிப்படையில் மாற்றுவதற்கான திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது மற்றும் தகுதிவாய்...