சந்தைக்கு முன்னால்: வெள்ளிக்கிழமை டி-ஸ்ட்ரீட் நடவடிக்கையை தீர்மானிக்கும் 10 விஷயங்கள்

உறுதியான உலகளாவிய குறிப்புகள் இருந்தபோதிலும், இந்திய பங்குச்சந்தைகள் வியாழன் காலாவதியான மூன்றாவது தொடர்ச்சியான அமர்வுக்கு குறைவாகவே முடிந்தது. சென்செக்ஸ் 0.21% சரிவுடன் 61,431 ஆகவும், நிஃப்டி 52 புள்ள...