ஸ்ரீராம் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் பேரிங் பிஇ ஆசியா பங்குகளை எடுக்க உள்ளது

BPEA EQT, முன்பு Baring PE Asia, ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸின் அடமான துணை நிறுவனமான ஸ்ரீராம் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (SHFL)-ஐ வாங்குவதற்கான மேம்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது என்று இந்த விஷயத்தை நன்...