செல்வத்தைப் பெருக்கி! இந்த HDFC நிதியில் ரூ.10,000/மாதம் SIP ஆனது 20 ஆண்டுகளில் ரூ.7 கோடியாக மாறியிருக்கும்.

முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் அல்லது SIP வழியிலான முதலீடுகள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில், குறிப்பாக கடந்த 2-3 ஆண்டுகளில், மாதந்தோறும் புதிய சாதனைகளைப் பதிவு செய்து வருகின்றன. இன்று எந்தவொரு ஃபண்ட் மேனேஜ...