zomato பங்கு விலை: எச்எஸ்பிசி ஆக்ரோஷமான போட்டியைக் காண்கிறது, Zomatoவின் லாபத்தைக் குறைக்கிறது, இலக்கு விலையைக் குறைக்கிறது

உலகளாவிய முதலீட்டு வங்கியான HSBC வியாழன் அன்று உணவு விநியோகத் துறையில் தீவிரமான போட்டியின் வளர்ச்சியை பாதிக்கலாம் என்று கூறியுள்ளது. எச்எஸ்பிசி பங்குகளில் “வாங்க” மதிப்பீட்டைப் பராமரித்தாலும், அது இலக...