சந்தை செய்திகள்: இந்த டிசம்பரில் சென்செக்ஸ் 65,000 என்ற புதிய உச்சத்தை எட்ட முடியுமா? நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்

கடந்த ஒரு மாதத்தில் 4,200 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்துள்ளதால், சென்செக்ஸ் அதன் முந்தைய சாதனையான 62,245.43 ஐத் தாண்டியது மட்டுமல்லாமல், இந்த ஆண்டு டிசம்பரில் Mt 65K ஐ எட்டக்கூடும் என்று MarketsMojo இன் ...