அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான இந்த 10 பங்குகள், Q2-ல் உயர்ந்த உயர்வைக் கண்டன

என்டிபிசி. பங்கு விலை 242.75 03:58 PM | 10 நவம்பர் 2023 4.81(2.01%) எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு கழகம். பங்கு விலை 195.90 03:59 PM | 10 நவம்பர் 2023 3.21(1.66%) டெக் மஹிந்திரா. பங்கு விலை 1138.15 03...